Skip to main content

Congrés BIT

El Congrés BIT és l’espai per conèixer tendències, innovacions i projectes empresarials entorn de la bioeconomia.

1. Repte

Partint de la idea original de Vicfires d’incorporar la bioeconomia en el marc del Mercat del Ram, conceptualitzar un format innovador i dissenyar el primer congrés de bioecnomia de Catalunya.

2. Desenvolupament

Es crea un comitè organitzador i es dissenya un congrés de bioeconomia en format híbrid i amb un programa que ha de despertar l’interès d’un col·lectiu professional molt divers.

3. Resultat

El Congrés BIT és l’espai per conèixer tendències, innovacions i projectes empresarials entorn de la bioeconomia.

2 dies de congrés amb més de 60 ponents, tallers participatius, quasi 300 assistents. El projecte es repeteix a Lleida. Creació d’una comunitat virtual per compartir coneixement: congresbit.cat.

Projectes relacionats

FEFIC

Crear un congrés innovador i diferent

Up Berguedà

Crear el projecte Up Berguedà que té com a finalitat fomentar la innovació

Dinamitzacions empresarials

Acompanyament amb la revisió de l'estratègia amb dinàmiques d'innovació i creativitat