Skip to main content

Congrés FEFIC

La Federació de Fires de Catalunya organitza cada any un congrés amb totes les entitats federades on es fan xerrades i tallers sobre un tema d'interès general i d'actualitat. A partir del 2021 van voler fer un congrés que fos innovador i que fos diferent del que estaven fent fins ara.

1. Repte

Incorporar innovació a un congrés amb dinàmiques que permetessin trencar amb els formats habituals i que afavorissin la participació i el creixement professional dels assistents.

2. Desenvolupament

La direcció escull un àmbit de coneixement en el qual es vol transferir coneixement al sector. Es dissenya una dinàmica d'innovació que intercala la resolució de reptes del sector i l'aportació de coneixement per part de ponents experts.

3. Resultat

Congrés innovador amb la resolució de reptes a partir de tècniques de creativitat i metodologia d'innovació com el "design thinking".

Projectes relacionats

Creacció

Intraemprenedoria corporativa a Osona