Skip to main content

La Xarxa Emprenedora del Berguedà

La Xarxa Emprenedora del Berguedà és el conjunt de recursos que ofereix l’Agència del Desenvolupament del Berguedà per a donar suport a la creació de noves empreses, connectar als emprenedors/es i fomentar la cultura de l’emprenedoria al Berguedà.

1. Repte

Desenvolupar un model d'emprenedoria que permeti estandaritzar l'atesa segons tipologia d’usuari/a i projecte.

2. Desenvolupament

Conjuntament amb els tècnics de l'Agència de Desenvolupament del Berguedà es crea una metodologia d'atesa amb els diferents itineraris d'assessorament i les eines associades segons el tipus d'usuari del servei.

Es va dissenyar i implementar un pla de formació per als tècnics d’emprenedoria.

3. Resultat

Un model definit, un pla formatiu i un conjunt d'eines
per a tot el personal tècnic de l'Agència de Desenvolupament del Berguedà: díptics, carpetes i una caixa d’eines amb les fitxes per emprendre.

    Projectes relacionats

    Up Berguedà

    Crear el projecte Up Berguedà que té com a finalitat fomentar la innovació